By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Logo of Agriculture Appeals Office
Logo of Agriculture Appeals Office
A A A

About Us

Fáilte go suíomh gréasáin Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Fúinn
Oifig neamhspleách is ea an Oifig Achomhairc Talmhaíochta a bunaíodh chun seirbhís achomhairc a sholáthar d’fheirmeoirí nach bhfuil sásta le cinntí na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir lena Scéimeanna sannta a oibríonn an Roinn. Leagtar síos san Acht um Achomhairc Talmhaíochta, 2001, mar aon leis na Rialacháin um Achomhairc Talmhaíochta, 2002, arna leasú, feidhmeanna an Stiúrthóra agus na nOifigeach Achomhairc, na cinntí a d’fhéadfaí a achomharc agus na nósanna imeachta atá le leanúint maidir le hachomhairc.

 

Welcome to the website of the Agriculture Appeals Office

About Us
The Agriculture Appeals Office is an independent office established in 2002 to provide an appeals service to farmers who are dissatisfied with decisions of the Department of Agriculture, Food and the Marine concerning designated Schemes operated by the Department. The Agriculture Appeals Act 2001, along with the Agriculture Appeals Regulations 2002, as amended, set down the functions of the Director and the Appeals Officers, the decisions that may be appealed and the procedures to be followed in respect of appeals.