By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Logo of Agriculture Appeals Office
Logo of Agriculture Appeals Office
A A A

Seirbhís achomhairc atá neamhspleách, inrochtana, cothrom agus tráthúil a chur ar fáil dóibh siúd a dhéanann iarratas faoi Scéimeanna na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus an tseirbhís sin a sholáthar ar dhóigh éifeachtúil agus chúirtéiseach.

The mission of the Office is to provide an independent, accessible, fair and timely appeals service for Department of Agriculture, Food and the Marine scheme applicants, and to deliver that service in a courteous and efficient manner.